سومین دایرکتوری معرفی توانمندی های صادراتی ایران به مقصد عراق که اخیرا به چاپ رسیده بود در پنجمین نمایشگاه بین المللی بزرگ توانمندی های صادراتی ایران(iranexpo) توزیع و در اختیار تجار خارجی حاضر قرار گرفت.

این دایرکتوری در یک بازه یک ساله و با برنامه تعیین شده توزیع و به صورت رایگان در اختیار بازار هدف صادراتی قرار خواهد گرفت و گزارش کامل آن نیز متعاقبا در اختیار شرکت ها قرار می گیرد.

اخبار توزیع از طریق همین وبسایت به اطلاع می رسد.

لازم به ذکر است این دایرکتوری اولین و تنها مرجع معرفی توانمندی های صادراتی ایران به صورت مکتوب است که تدوین و چاپ می گردد و به صورت هدفمند توزیع می شود و در اختیار تجار و بازرگانان کشور هدف صادرانی قرار می گیرد.

شایسته است با تداوم این کار و تداوم حضور و مشارکت شرکت های توانمند در صادرات، معرفی تولیدکنندگان ایرانی به کشورهای هدف صادراتی انجام شود تا شاهد رشد چشمگیر صادرات و رونق اقتصادی و کسب و حفظ بازارهای صادراتی باشیم.